Custode

dreamstime_xl_19281427 S3În echipa custodelui sunt implicaţi specialişti din diverse domenii – legislaţie, educaţie, management-administraţie, eco ştiinţe – care sunt instruiţi ca agenţi ecologi – custozi.

Scopul principal al posturilor: participarea la administrarea ariei naturale protejate Natura 2000, controlul în teren al respectării Regulamentului SPA şi modului de aplicare al Planului de management, colaborarea la instruirea persoanelor implicate în activitatea de custodie şi în acţiuni de informare educare a populaţiei şi turiştilor; participarea la promovarea, elaborarea şi realizarea unor proiecte; participarea la grupuri de lucru specializate; gestionarea identităţii vizuale; construirea brandului eco-turistic SPA Marea Neagră.

Atribuţii:

  • • Supravegherea teritoriului SPA şi SCI Eforie şi a zonelor supuse protecţiei speciale;
  • • Alcătuirea bazei de date – imagine, legislaţie, protecţia naturii a ariilor protejate;
  • • Participă la acţiuni de control, pază şi inspecţie organizate de şeful serviciului Managementul Ecologic;îndepărtează din zonele ocrotite persoanele ce pătrund neautorizat, legitimează, controlează şi ia măsuri ce se impun împotriva celor care deteriorează ecosistemul sau se ocupă de braconaj;
  • • Coordonează activitatea de comunicare prin imagine, legislativă, de avizare;
  • • Utilizează dotarea foto video, GPS şi programele GIS pentru monitorizarea speciilor şi habitatelor.

Responsabilităţi principale:

  • • Să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, ce se aplică pe teritoriul ariei protejate;
  • • Să cunoască temeinic geografia zonei costiere; să cunoască zonarea teritorială a ariei protejate şi tipurile de ecosisteme;
  • • Să cunoască convenţiile internaţionale cu privire la conservarea vieţii sălbatice, la care România este parte;
  • • Efectuează operaţiuni de inventariere a speciilor de plante şi animale;
  • • Participă la acţiuni de inelări/marcări şi alte operaţiuni ce vizează urmărirea dinamicii speciilor de păsări;
  • • Gestionarea tuturor documentelor din sectorul de activitate;
  • • Luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor competente în cazul constatării faptelor care aduc prejudicii mediului, în special ariilor protejate Natura 2000;
  • • Întocmeşte note informative, procese-verbale de constatare, procese-verbale de custodie, procese-verbale de sancţionare a contravenţiei, rapoarte de activitate periodice etc., pentru care are o răspundere juridico-administrativă.

 

ECHIPA: Unitatea de Implementare a Proiectului Managementul capitalului natural în ROSPA 0076 Marea Neagră”
 
UZUN SERGIU DORIN - Manager proiect
FOCSA DIANA-ALINA - Asistent manager de proiect
MUHAREM ZUBEIDE - Responsabil financiar
FULGA CONSTANTINA - Responsabil tehnic protecția naturii
STANCU SORIN - Responsabil construcții civile
IANCU ANA-LAVINIA - Responsabil comunicare

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options