Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate

Postat in: Stiri
Etichete:

În perioada 2 – 6 decembrie 2013 s-a organizat cursul  Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate”. Opt dintre agenţii ecologi ai custodelui au beneficiat de acest curs.

Acesta s-a desfăşurat pe parcursul a 5 zile (un total 30 ore – 6 ore/zi) şi a abordat, următoarele teme:

 • categorii de arii protejate (atât la nivel naţional, cât şi comunitar şi internaţional), cu analizarea aspectelor specifice, elaborarea planului de management, managementul integrat (pentru categorii de arii protejate ce se suprapun), gestionarea socială a ariilor protejate, zonarea ariilor protejate, resursele necesare pentru management, monitorizarea eficienţei managementului etc. Abordarea a fost  activă, cuprinzând atît aspecte teoretice, cât şi practice (studii de caz, lucrul în echipe etc).
 • tipologia formelor de comunicare, comunicarea cu presa, comunicarea cu vizitatorii, comunicarea cu comunităţile locale, comunicarea eficientă şi comunicarea nonverbală, strategii de comunicare cu factorii interesaţi, etapele de formare a unei echipe, tehnici de negociere, tipuri şi modele de conflicte, cauzele conflictelor, tehnici de aplanare a conflictelor;
 • indici de biodiversitate, elaborarea planurilor de monitorizare a biodiversităţii, elaborarea protocoalelor de monitorizare, metode şi tehnici de monitorizare, colectarea şi interpretarea datelor pentru speciile de păsări, etc.
 • interpretarea naturii şi a elementelor de cultură şi tradiţie locală, tehnici de interpretare, realizarea planului de interpretare pentru o arie protejată, planificarea punctelor de informare.

 

În cadul orelor de teorie cursanţii au acumulat noţiuni referitoare la:

 

 • Contextul internațional și național privind conservarea naturii și managementul ariilor naturale protejate
  • Biodiversitatea şi importanţa conservării acesteia
  • Politica şi strategia Uniunii Europene în domeniul conservării biodiversităţii
  • Politica României privind conservarea biodiversităţii
  • Biodiversitatea României
 • Legislația privind regimul ariilor naturale protejate
 • Categorii de arii protejate, elaborarea planului de management, managementul integrat, zonarea ariilor protejate. Studiu de caz care cuprinde aspecte referitoare la resursele necesare pentru management, monitorizarea eficienţei managementului
 • Rețeaua ecologică Natura 2000
 • Managementul ariilor naturale protejate
 • Planul de management
  • Resursele necesare pentru management
  • Monitorizarea eficienţei managementului
  • Contractul de administrare
  • Convenția de custodie
  • Avizul administratorului/ custodelui ariei naturale protejate
  • Activităţile de pază şi control în ariile naturale protejate
  • Elaborarea planurilor de monitorizare a biodiversităţii, elaborarea protocoalelor de monitorizare
  • Plan  de Monitoring pentru aglomerări de iarnă ale păsărilor
  • Plan de monitoring pentru păsări coloniale de apă și de țărmuri
 • Tipologia formelor de comunicare, strategii de comunicare cu factorii interesaţi
 • Factori interesați și rolul lor în elaborarea și implementarea planului de management
  • Comunicarea
 • Interpretarea naturii şi a elementelor de cultură şi tradiţie locală, tehnici de interpretare, realizarea planului de interpretare pentru o arie protejată, planificarea punctelor de informare
  • Interpretarea naturii, tehnici de interpretare pentru o arie protejată
  • Principiile interpretării
  • Avantajele tehnicilor de comuncare.

Nu există comentarii încă

Lasă un Comentariu

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options