Comunitatea locală

Activităţile de conştientizare vizează grupul ţintă format din factori decizionali, locuitori şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, factorii de interes din comunităţile locale aflate în localităţile limitrofe sitului SPA Marea Neagră (16 localităţi) precum şi vizitatorii din zonă, elevi, studenţi şi cadre didactice, personalul ONG-urilor care desfăşoară activităţi de protecţie a mediului. Aceştia vor fi abordaţi atât cu ajutorul unor materiale de informare (pliante, broşuri, calendare de perete, postere, materiale promoţionale – pixuri, mape, calendare de birou), cât şi prin organizarea de acţiuni de conştientizare (seminarii, tabere de conştientizare, etc.). De asemenea,  în localităţile Eforie – Sud, Năvodari şi Constanţa vor fi amplasate trei puncte de informare.
Strategia de comunicare acoperă o perioadă de cinci ani (2013 – 2018), urmând ca în 2018 ea să fie revizuită şi completată în funcţie de rezultatele procesului de evaluare a indicatorilor de succes.

Ariile naturale protejate pot juca un rol vital în susţinerea bunăstării economice şi sociale a populaţiilor umane.

Ariile protejate contribuie la dezvoltarea durabilă prin:

  • • Conservarea solului şi a apei în zonele de eroziune;
  • • Regularizarea şi purificarea cursului de apă, în special prin protejarea zonelor umede şi a pădurilor;
  • • Protejarea oamenilor în faţa dezastrelor naturale, cum ar fi inundaţii sau furtuni;
  • • Menţinerea vegetaţiei naturale importante pe solurile de joasă productivitate moştenite şi în zonele sensibile;
  • • Menţinerea resurselor genetice sălbatice, importante pentru medicină sau pentru plante sau pentru hrănirea animalelor;
  • • Protejarea speciilor care sunt foarte sensibile la distrugerea din partea oamenilor;
  • • Asigurarea habitatelor critice pentru hrănirea, reproducerea sau odihna speciilor care sunt folosite durabil;
  • • Asigurarea veniturilor şi a locurilor de muncă prin turism.

Comunităţile locale pot beneficia de pe urma ariilor naturale protejate, iar ariile naturale protejate pot beneficia din implicarea localnicilor în planificarea şi managementul lor.

Sunt necesare politici prin care existenţa ariilor naturale protejate să încurajeze creşterea economiei locale în moduri durabile. Localnicii vor putea apoi vedea valoarea ariilor naturale protejate ca o sursă de venituri şi locuri de muncă:

  • • comercializarea produselor locale;
  • • dezvoltarea abilităţilor comerciale ale comunităţilor locale, astfel încât să fie capabili să întâmpine necesităţile vizitatorilor, care vizitează ariile naturale protejate, în special pentru cazare şi masă;
  • • crearea atelierelor meşteşugăreşti, facilităţi de pregătire şi magazine în cadrul sau în jurul ariilor naturale protejate, pentru încurajarea artizanatului local;
  • • folosirea calităţii locului şi a împrejurimilor liniştite pentru înfiinţarea de case de sănătate şi case de odihnă;
  • • încurajarea comunităţilor rurale de a-şi dezvolta muzee despre viaţa rurală sau alte moduri de celebrare a relaţiei lor cu natura;
  • • dezvoltarea ecoturismului legat de vizitarea ariei naturale protejate.

 

Legislatie arii protejate HG1284 din 2007

Legislatie protectia naturii OUG57 din 2007

OM3836 Metodologie tarifara

Ordin custodie 1470-2013

OUG57 Regimul ariilor protejate conservarea habitatelor florei faunei

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options